Кварцов пясък, декоративни камъни и мозайки, мраморни фракции,  магнезиев хлорид, калциев хлорид, сол за пътища и омекотяване на вода.