Кварцов Пясък за Водни филтри

         Кварцов пясък за водни филтри

 • Високо съдържание на Силициев Диоксид (98-99% SiO2).
 • Прецизно пресят до интервали с големина на частиците, използвани във всички видове инсталации за филтриране на вода
 • Фракции, подходящи за :
 1. Бързи водни филтри;
 2. Технически водни филтри;
 3. Филтри за басейни;
 4. Филтри за капково напояване
 • Едрина на частиците в интервалите:

         0.4-0.8мм 

         0.6-1.2мм   

         0.8-1.2мм         

         0.6-2.0мм       

         0.8-2.0мм      

Пясък за водни филтри

Кварцов Пясък за водни филтри

        1.0-2.0мм   

        1.6-3.0мм   

        1.0-1.6мм         

         1.6-2.0мм       

         2.0-5.0мм

         3.0-5.0мм                               

         зададена от клиента зърнометрия

     Опаковка: Биг Бег 1000-1200кг, чувал 25кг.

     Поръчайте на телефони: 0889 75 08 85; 02 483 50 36

Пишете ни на info@q-sands.com

Посетете ни в  гр. София, ул. ИНЖЕНЕР ГЕОРХИ БЕЛОВ 5

/Бившата Бирена Фабрика – зад магазин ТЕ МАКС

      Направете запитване

 

       Как протича проесът  на филтриране на водата?

Подобряването на качеството на водата почти винаги включва някакъв вид филтрационен процес. Филтриращата бариера премахва по-големите частици от водата, включително тези, формирани от коагулацията.

Всички филтриращи системи са създадени за специфични употреби на водата (например за битови нужди, питейна, индустриална вода и др.). Сред най-често срещаните системи за филтриране са конвенционалните пясъчни водни филтри.

Слоевете от пясък и чакъл, подредени според тяхната плътност и големината на пясъчните частици, хващат и задържат частиците във водата. Водата тече сравнително бързо (5 до 30 метра в час) през слоевете, като филтрираната вода се събира в тръба и след това преминава към следващия процес на обработка.

Водните филтри задържат в пясъчните слоеве:

Воден филтър

Воден филтър

 • малки организми
 • водорасли
 • зоопланктон
 • частици, образувани от предварителна обработка на коагулацията
 • всякакви други големи частици във водата

Някои организми и друга разтворена материя (например бактерии, арсен и др.), преминават през пясъчните слоеве. Задържаните частици от своя страна се натрупват по филтъра и биха могли да възпрепятстват действието на филтъра или да преминат през него като мръсна водна смес. Ето защо е необходимо филтрите да се почистват преди това да се случи. Това става като водата (понякога обогатена с въздух) се прекарва под налягане обратно през филтъра за да се отстранят частиците, а замърсената вода се източва. След почистването, водният филтър може да функционира отново, а филтрираната през него вода преминава към допълнително третиране, включващо дезинфекция, преди да стане годна питейна или за битови нужди.

1. Пясък за филтриране на ПИТЕЙНА ВОДА

2. Пясък за ТЕХНИЧЕСКИ ФИЛТРИ