Капково напояванеБентонит за металолеенетоБентонит за металолеенето

Предлагат се: Марка А, Марка В и Марка С.
Отличава се с добри реологични свойства и физико-механични показатели. Притежава висока степен на набъбване. Използва се като свързващ агент при изготвяне на леярски форми с пясък за стоманени и чугунени отливки. Получените форми са с добра газопроницаемост, достатъчна термоустойчивост, което позволява използването на минимални количества свежа глина при последващо формоване.

Капково напояванеБентонит за сондажни течности

Представлява висококачествен прахообразен продукт с добри реологични свойства, който се използва, като промивна течност при сондиране за търсене на нефт, газ, вода. Охлажда и смазва работните части на сондата, като предотвратява бързото износване на инструментите, издига на повърхността образуваният при сондиране шлам, оформя плътна водонепроницаема преграда около просондираната територия.
Произвежда се съгласно изискванията на приетите в световната практика спецификации DFCP – 4, 1973; OCMA и API – 13A, 1993, раздел 4; API – 13A, раздел 6 OCMA

Ценова листа

ПродуктЦена на чувал 25 кг с ДДС
до 125 кгот 151 до 1 тот 1т до 3 тот 3т до 7 тот 7 т до 10 т
БЕНТОНИТ СОНДАЖЕН ЧУВАЛ 25 КГ23,57 лв.22.97 лв.19,084 лв.договарянедоговаряне.

СЕРТИФИКАТ  ЗА КАЧЕСТВО

БЕНТОНИТ ЗА  СОНДАЖНИ ТЕЧНОСТИ

Качествени показатели:

  1. Показания при 600 об./мин                                                                     35 дел

2.Филтрационни загуби                                                                              15,2мл

  1. Сух ситов анализ -0,15 мм                                                                      0,0%
  2. Мокър ситов анализ + 0,074мм                                                            1,4%
  3. Влага                                                                                                              8,8%
  4. Йелд пойнт /пластичен вискозитет/                                                    3,83

bentonitБентонит Опаковки:
25 kg пет-слойни книжни торби, във фолирани палетни единици с пристягаща метална лента;
еднотонни полипропиленови контейнери, тип BIG-BAGS.

Капково напояванеБентонит за хидроизолация
Висококачествен бентонитов продукт. Създава водонепроницаема бариера при тунелното строителство, при изграждане на шлицови стени, защитни геомембрани, при строителството на хидромелиоративни и технически съоръжения.

Капково напояванеБентонит за изграждане на депа за отпадъци

Притежава редица ценни качества (вискозитет, висока степен на набъбване, водонепропускливост и др.), които го правят незаменим продукт при изграждане на изолиращ екран в депата за отпадъци. Използва се като подобрител на почвата както при нови, така и при погребване на вече изпълнили капацитета си депа за отпадъци. Успешно се прилага при ликвидиране на стари насипища от миннодобивната промишленост.
Транспортира се в насипно състояние.

Други