ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ / Клиноптилолит

1780204_729205_zeolit2-500x500Зеолитите притежават особено порьозна структура.

Имат свойството да задържат в себе си вещества с определена големина на молекулите, като пропускат други.

Използват се основно в екологията.
Ето защо често наричат зеолитите “молекулно сито”. Тази особеност е в основата на редица техни уникални свойства, а именно:

istock_check1висок катионен обмен с калций, магнезий, натрий и калий ;

istock_check1сорбционни свойства към амоний и редица органични съединения ;

istock_check1сорбционни свойства спрямо някои радиоактивни елементи: цезий 134, цезий 137, стронций 90

istock_check1абсорбция към тежки метали – олово, цинк, хром и др.;

istock_check1притежават способност да разделят смеси от газове на принципа на молекулното сито ;

istock_check1изсушава газове, поемайки излишната влага.

clinoptilolite-visoko-kruvno-framarБлагодарение на тези свойства, зеолитите успешно се използват за пречистване на питейни води, при обработка на металургични ядрени отпадъци, за обезмирисяване на животновъдни ферми, при хидропонното отглеждане на цветя и зеленчуци и др.
Използват се като добавка във фуражните смески за животновъдството, предотвратяват стомашно-чревните инфекции, повишават твърдостта на черупките на яйцата в птицефермите.

Зеолитовите продукти намират приложения в различни сфери:

Зеолит за фуражни смески

Използва се като добавка към фуражите при отглеждане на прасета, пилета, телета, агнета. Стимулира растежа при младите животни. Благодарение на добрите си адсорбционни свойства поглъща амониевите съединения в стомаха на животните, подобрява дейността на стомашно-чревния тракт.

Зеолит за обезмирисяване на животновъдни ферми

Отнема неприятната миризма от фекалиите в животновъдните ферми, поддържа постелките сухи, предпазва животните от развитието на болестотворни бактерии, подобрява качеството на получената естествена тор.

Зеолит за пречистване на отпадъчни води

Благодарение на афинитета си към йоните на някои тежки метали и радиоактивни елементи, зеолитите се използват за пречистване на промишлено замърсени отпадъчни и питейни води.
Зеолит за оранжерийно производство на цветя и зеленчуци

Влиза в състава на минералните смеси. Заедно с бентонит, перлит, макро- и микроторове създава стерилна хранителна среда при отглеждане на цветя и различни селскостопански култури.

Други