Таблетирана сол с ниска цена и висока чистота, подходяща за омекотяване на вода в битови и промишлени условия

Таблетирана Сол

Таблетирана Сол

Използва се за регенерация на йонообменни смоли в омекотителни инсталации. Съдържание на NaCl – 99,7%.

Цена на таблетирана сол от 12.80 лв до 13,05 лв. за опаковка от 20 кг. чувал

Продукт Цена 1 бр чувал 20 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 20 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 20 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 20 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 20 кг с ДДС
Закупено количество до 160 кг 180-480кг 500-1000 кг 1020-10000кг 24000кг
Таблетирана сол чувал 20 кг 13.05 лв. 13.05 лв. 12.80 лв. Договаряне Договаряне

За въпроси и поръчки се обадете на тел: 0889 75 08 85; 02483 50 36

Посетете ни в магазин в София: Ул. ИНЖЕНЕР ГЕОРГИ БЕЛОВ 5 /зад ТЕ МАКС/

Пишете ни на: info@q-sands.com

Карта

 

 

СЕРТИФИКАТ 

СОЛ НА ТАБЛЕТКИ (от вакуумно изпарена сол)

съгласно сертификат на производителя

ПРОИЗХОД: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

 

АНАЛИТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Показатели ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМИ Стойности
1.                    Цвят бял отговаря
2.                    Съдържание на NaCl,% не по – малко от 97.0 99.72
3.                    Съдържание на калций (Ca 2+ ), в% не повече от 0.2 0.004
4.                    Съдържание на сулфати ( SO 4 – 2 ), в% не повече от 3.0 0.06
5.                    Съдържание на влага, в% не повече от 0. 06 0.02
6.                     Диаметър

 Дебелина            

Тегло

  Ø 25 мм

19,0 мм

14.3 г

Морска сол с висока чистота на NaCl 99.3% за омекотяване на вода

Продукт Цена 1 бр чувал 25 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 25 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 25 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 25 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 25 кг с ДДС Цена 1 бр чувал 25 кг с ДДС
Закупено количество до 150 кг 151-500 кг 501-1000 кг 1000-3000 кг 3000-5000 кг 5000-10 000 кг
КО Сол 1 качество чувал 25 кг       9.93 лв.     9.33 лв.       8.73 лв.         8.13 лв.         7.83 лв.            7.53 лв.

Морска кристална сол
ЕДРА ЙОДИРАНА
Показатели Установено
Цвят Бял
Вкус Солен
Мирис Няма
Съдържание на мед Сu и олово Pb < 2.0 мг/кг
Съдържание на живак Hg <0.01 мг/кг
Съдържание на кадмий Cd < 0.05 мг/кг
Съдържание на арсен As < 0.05 мг/кг
Съдържание на натриев хлорид NaCl 99.30%
Съдържание на калций Ca 0.06%
Съдържание на магнезий Mg 0.10%
Съдържание на сулфати SO4 0.21%
Съдържание на неразтворими във водата вещества 0.0008%
Съдържание на влага 2.80%
Съдържание на калиев йодат KJO3 28-55 мг/кг
Съдържание на калиев йодат KJO3 средно за производството 44 KJO33ppm

Солните таблетки се използват за регенериране на йонообменни смоли в парни и топлоцентрали при омекотяване на водата. Меката вода има важно значение в хотелиерството, болниците, обществени перални, както в бита. Резултатът от омекотяване на водата е по-малко натрупване на камерата, което води до по-дълъг експлоатационен срок на инсталациите и оборудването, по-малко консумация на енергия и по-добра производителност. Предлаганите от нас солни таблетки са с най-високо качество.